POPIS UDJELA – VIJEĆNICI

Popis je sastavljen sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 143/21) na temelju pisane obavijesti članova predstavničkog tijela.

Popis ažuriran na dan: 19.06.2023. godine