OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Statut Općine Orehovica i Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Orehovica objavljeni su u “Službenom glasniku Međimurske županije” broj 4/13.