OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna PPU Općine Orehovica nalazi se u pritivku.

Izrada Urbanističkog plana uređenja izdvojenog područja gospodarske zone sjeverno od Podbresta

Odluka_UPU_IPGZ_Podbrest.docx 24 kB

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica

Odluka_III_ID_PPUO_Orehovica.docx 26 kB