OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

Valentina Vrtarić Kovačić, mag.iur.

e-mail: procelnica@orehovica.hr

telefon: 040/855-098

Referent za opće i upravne poslove te poslove Vijeća:

Žaklina Vađunec

e-mail: opcina@orehovica.hr

telefon: 040/635-275

Stručna suradnica za financije i proračun:

Renata Božek

e-mail: opcina@orehovica.hr

telefon: 040/636-039

Viši referent za opće i upravne poslove

Janko Sedlanić. mag.oec.

telefon: 040/635-275 
 
Komunalni redar
Neven Kreslin, mag.cin.
email: komunalnoredarstvo@orehovica.hr
telefon: 099/545-8648
 

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak 07:00 – 15:00
Utorak 07:00 – 15:00
Srijeda 07:00 – 16:00
Četvrtak 07:00 – 15:00
Petak 07:00 – 14:00

Rad sa strankama:

Ponedjeljak 08:00 – 12:00
Utorak 08:00 – 12:00
Srijeda 12:00 – 16:00
Četvrtak 08:00 – 12:00
Petak 08:00 – 12:00

Izvan utvrđenog radnog vremena sa strankama, stranke se primaju u slučaju izdavanja potvrda za ukop te u slučaju hitnosti.
Prijem stranaka kod općinske načelnice prema prethodnom dogovoru.