OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Dokumenti vezani uz proračun za 2023. godinu:

1.Rebalans proračuna 2023

1.Rebalans proračuna 2023

1.1.Rebalans proračuna

Namjenska sredstva za 1. rebalans proračuna 2023

Obrazlozenje_I.izmjene-i-dopune-proracuna-2023

Biljeske uz Godisnji financijski izvjestaji 1-12 2023 – Općina Orehovica

Bilješke 1-12 2023

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 – konsolidirano

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3

Referentna stranica 1-12 2023 konsolidirani

Referentna stranica 1-12 2023


Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.2

Referentna stranica 1-9 2023 Općina Orehovica

Bilješke 1-9 2023 – Općina Orehovica

Biljeske uz financijske izvjestaje 1-9 2023 – Općina Orehovica

3. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. – 30.06.2023.

4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti za razdoblje 01.01.-30.06.2023

6. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. – 30.06.2023.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE za 01.01.-30.06.2023

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2023

Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje 01.01-30.06.2023.

Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje 01.01-30.06.2023.

Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje 01.01-30.06.2023.

3. Izvještaj o danim jamstvima

Obrasci 1-6 2023

Obrasci 1-6 2023 – konsolidirani

Bilješke 1-6 2023

Biljeske uz financijske izvjestaje 1-6 2023 – Općina Orehovica

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.1

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.1. – konsolidiranixlsx

Sudjelovanje mještana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području općine Orehovica, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja mještana u rad lokalne uprave, omogućeno je u Općini Orehovica kroz model Obrazac odnosno mještani svoje prijedloge vezane uz proračun mogu slati ispunjavajući obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna za tekuću godinu, koji mogu ispuniti i poslati poštom na adresu:

Općina Orehovica
(Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna za 2023.-2025. godinu)
Čakovečka 9, 40322 Orehovica

ili na e-mail: opcina@orehovica.hr

Navedeni obrazac molimo dostaviti najkasnije do 31.10.2022. godine.

Općina Orehovica poziva mještane da ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim komentarima i prijedlozima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Svi prijedlozi će biti razmotreni. Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja samog proračuna usmjerila u projekte i programe koji bi bili u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa potrebama mještana Općine Orehovica i njihovim iskazanim stavovima.

Ovakvo sudjelovanje mještana Općine Orehovica još je jedan korak u podizanju razine transparentnosti rada općinske uprave, ali i alat za izravnu komunikaciju između mještana i općinske načelnice odnosno općinske uprave.

Sudjelovanje mjestana u planiranju proracuna za 2023.pdf 293 kB

Dokumenti vezani uz proračun za 2022. godinu

 

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE za 01.01.-31.12.2022

Izvještaj o danim jamstvima za 2022

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti za razdoblje 01.01.-31.12.2022

Akti uz godišnji obračun proračuna za 2022

Obračun proračuna 01.01.-31.12.2022

Obračun proračuna 01.01.-31.12.2022

Obračun proračuna 01.01.-31.12.2022

 
Prijedlog – Namjenska sredstva za proračun 2022.xlsx 24 kB
Prijedlog – Proračun za građane – vodić 2022 – smjernice i obrazloženje.docx 163 kB
Prijedlog – rekapitulacija po izvorima za proračun 2022.xlsx 16 kB
Prijedlog proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.docx 138 kB
Prijedlog proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.pdf 1263 kB
Akti uz prijedlog proračuna 2022.docx 16 kB
Proračun Općine Orehovica za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 1282 kB
Proračun Općine Orehovica za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 136 kB
Rekapitulacija po izvorima za proračun 2022.xlsx 16 kB
Namjenska sredstva za proračun 2022.xlsx 24 kB
Odluka o izvršavanju proračuna za 2022. godinu.docx 67 kB
Proračun za građane – vodić 2022 – smjernice i obrazloženje.docx 163 kB
Provedbeni program za mandatno razdoblje od 2021.-2025.pdf 938 kB
Referentna stranica – Općina Orehovica 1.-3.2022.pdf 80 kB
Biljeske uz financijske izvjestaje 1.-3.2022. Općina Orehovica.docx 91 kB
Obrasci financijskih izvjestaja 1.-3.2022. Općina Orehovica.xlsx 519 kB
Biljeske uz financijske izvjestaje 1-6 2022.docx 93 kB
Obrasci_financijskih_izvjestaja_1.-6.2022.-konsolidirani.xlsx 520 kB
Obrasci_financijskih_izvjestaja_1.-6.2022.xlsx 520 kB
Referentna stranica – 1.-6.2022. konsolidirani.pdf 77 kB
Referentna stranica 1.-6.2022.pdf 79 kB
Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja Proračun 2022.pdf 42 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 01.01.-30.06.2022.pdf 1397 kB
Polugodišnji obračun proračuna 01.01.-30.06.2022.docx 831 kB
Biljeske uz financijske izvjestaje 1-9 2022.docx 91 kB
Bilješke 1-9 2022 – Općina Orehovica.pdf 213 kB
Obrasci_financijskih_izvjestaja 1-9 2022.xlsx 522 kB
Referentna stranica 1-9 2022 – Općina Orehovica.pdf 77 kB
1. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu.docx 62 kB
1. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu.pdf 778 kB
1. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu.xlsx 46 kB
Namjenska sredstva uz 1. rebalans proračuna za 2022. godinu.xlsx 16 kB
Obrazlozenje_I.izmjene-i-dopune-proracuna-2022.docx 66 kB
Bilješke 1-12 2022 + Popis sudskih sporova + popis ugovornih odnosa.pdf 1158 kB
Obrasci financijskih izvještaja 1-12 2022 Općina Orehovica – konsolidirani.pdf 84 kB
Obrasci financijskih izvještaja 1-12 2022 Općina Orehovica.pdf 84 kB
Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 Općina Orehovica – konsolidirani.xlsx 534 kB
Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 Općina Orehovica.xlsx 534 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2022.docx 21 kB
Popis ugovornih odnosa koje mogu postati obveza ili imovina 2022. godina.docx 36 kB