OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

NAŠA ADRESA
KONTAKT INFO

Tel.: 040/635-275

Fax.: 040/636-039

OIB: 99677841113

E-mail: opcina@orehovica.hr

RAD SA STRANKAMA

Ponedjeljak – utorak
08:00  – 12:00

Srijeda
12:00 – 16:00

Četvrtak – petak
08:00 – 12:00

KONTAKTIRAJTE NAS

Pošaljite poruku

  What is 9 + 6 ?

  OPĆINSKA NAČELNICA I ZAMJENIK

  Općinska načelnica

  Dijana Novak, mag. oec.
  e-mail: nacelnica@orehovica.hr
  Tel: 040/636-040

  Zamjenik općinske načelnice iz reda pripadnika romske nacionalne manjine

  Marko Balog
  e-mail: opcina@orehovica.hr
  Tel: 040/635-275

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE OREHOVICA


  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

  Valentina Vrtarić Kovačić, mag.iur..
  e-mail: procelnica@orehovica.hr
  telefon: 040/855-098


  Referent za opće i upravne poslove te poslove Vijeća:

  Žaklina Vađunec
  e-mail: opcina@orehovica.hr
  telefon: 040/635-275


  Stručna suradnica za financije i proračun:

  Renata Božek
  e-mail: opcina@orehovica.hr
  telefon: 040/636-039

   
  Komunalni redar:
  e-mail: komunalnoredarstvo@orehovica.hr


  Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

  Ponedjeljak 07:00 – 15:00
  Utorak 07:00 – 15:00
  Srijeda 07:00 – 16:00
  Četvrtak 07:00 – 15:00
  Petak 07:00 – 14:00


  Rad sa strankama:

  Ponedjeljak 08:00 – 12:00
  Utorak 08:00 – 12:00
  Srijeda 12:00 – 16:00
  Četvrtak 08:00 – 12:00
  Petak 08:00 – 12:00

  Izvan utvrđenog radnog vremena sa strankama, stranke se primaju u slučaju izdavanja potvrda za ukop te u slučaju hitnosti.
  Prijem stranaka kod općinske načelnice prema prethodnom dogovoru.

  OSTALE OGRANIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE

  Osnovna Škola Orehovica
  040/635-020

  Područna Škola Podbrest
  040/620-205

  Ambulanta – Dom zdravlja
  040/635-130

  Stomatološka ordinacija
  099/2873-355

  Poštanski ured Orehovica
  040/635-504

  Civilna zaštita
  Zlatko Orsag
  099 214 1900