OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Dana 03. ožujka 2018. godine u Općinskoj vijećnici Općine Orehovica održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Orehovica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica, Marko Hunjadi koji je otvorio i vodio sjednicu do izbora predsjednika Savjeta mladih. Sjednici je prisustvovala i zamjenica načelnika Općine Orehovica Dijana Novak.

Za predsjednicu Savjeta mladih Općine Orehovica odabrana je Julia Martinec iz Orehovice, a Ivana Čurila iz Vularije izabrana je za zamjenicu predsjednice. Ranije je Općinsko vijeće Općine Orehovica za članove Savjeta mladih Općine Orehovica izabralo sljedeće članove i njihove zamjenike: Julia Martinec (član), Željka Ivanušić (zamjenik člana), Ivana Čurila (član), Branka Klinec (zamjenik člana), Valentina Bratuša (član), Jana Kovač (zamjenik člana), Karlo Kocijan (član), Leonardo Ružić (zamjenik člana) te Denis Višnjić (član) i Filip Martinec (zamjenik člana).

Prema Zakonu o Savjetima mladih (“Narodne novine“ broj 41/14.) i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Orehovica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/14.) novi saziv ima pet članova i zamjenika članova kojima mandat traje tri godine.

Savjet mladih Općine Orehovica je savjetodavno tijelo Općine Orehovica koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Orehovica.

Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i rješavanje problema mladih.