OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Općina Orehovica nalazi se u južnom djelu Međimurske županije. Površine je 28.33 km2. Sastoji se od 3 naselja: Orehovice, Podbresta i Vularije. Sjedište općine je u Orehovici.

GEOGRAFSKI PODACI

Općina Orehovica smještena je u južnom dijelu Međimurske županije. Na osnovu izmjene Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 90/92, 29/94 i 10/97) u siječnju 1997. godine.

Općina Orehovica formirana je kao nova jedinica lokalne samouprave izlaskom naselja Orehovica, Podbrest i Vularija iz sastava Općine Mala Subotica.

Općina Orehovica graniči:

– zapadno s Gradom Čakovcem, odnosno naseljima Totovec i Ivanovec

– istočno s Gradom Prelogom, odnosno s naseljem Otok

– sjeverno s Općinom Mala Subotica, odnosno njezinim naseljima Mala Subotica, Sveti Križ i Štefanec

– južno s Varaždinskom županijom

GRB I ZASTAVA

Sukladno članku 7. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 11/09, 10/10) obilježja Općine Orehovica su:

– grb,
– zastava i
– Dan Općine Orehovica

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističu tradicija i dostojanstvo Općine Orehovica.

Dan Općine Orehovica je 21. svibnja.

Grb Općine Orehovica oblikovan je u četvrtastom štitu, u srebrnom polju. U sredini nalazi se orah obojen prirodnom bojom.

Zastava Općine Orehovica je jednobojna, svijetlo plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. Predstavlja sva tri naselja Općine Orehovica: Orehovicu, Podbrest i Vulariju.

U sredini zastave nalati se orah obojen prirodnom bojom koji predstavlja naselje Orehovicu obzirom na povijesnu činjenicu da ime naselja Orehovica potječe od drveta, voćke orah.

Zastava Općine Orehovica obavijena je dvjema granama koje se nalaze ispod grba Općine, na donjem dijelu zastave. S lijeve strane prikazuje se grana s listovima lipe koja prestavlja naselje Vulariju koje je u povijesti bilo poznato po proizvodnji meda i pčelarstvu. S desne strane prostire se grana s listovima brijesta koja predstavlja naselje Podbrest, koje je ime dobila po drvu brijestu.

Dan Općine Orehovica obilježava se 21. svibnja iz razloga što je na taj dan održana 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Orehovica.

POVIJEST

POVIJESNI PODACI

 • 1232Posjed Vezmić

  Prostor današnje općine Orehovica u povijesnom smislu prvi put se spominje početkom 13. stoljeća, točnije 1232. godine kao posjed Vezmić koji je bio smješten uz Dravu na području naselja Vularija, Orehovica, Podbrest te naselja uzvodno: Totovec, Novo selo na Dravi i Kuršanec. U vrijeme vladavine Zrinskih postojala je jurisdikcija Breztth a činila su ga sela Otok, Breztth i Orehovicza sa sjedištem u Podbrestu.

 • 1861Orehovica postaje općina

  U vrijeme mađarske administracije od 1861. do 1918. godine, uređenjem nove mreže općina, Orehovica je postala središte općine koju su uz nju činili Podbrest, Vularija i marof Sveti Križ.

 • 1918Kraljevina SHS

  U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji, ukinuta je općina Orehovica, a sela Orehovica, Podbrest, Vularija i današnji Sveti Križ pripojeni su općini Mala Subotica.

 • 1941Ponovno uspostavljena općina

  Za vrijeme mađarske okupacije 1941.-1945. godine obnovljen je upravni ustroj kakav je bio u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, pa je ponovo uspostavljena općina Orehovica.

 • 1945Orehovica u SFRJ

  Od 1945. do 1992. godine naselja sadašnje općine Orehovica bila su u sastavu kotara Prelog i bivše općine Čakovec.

 • 1997Orehovica opet općina

  Od godine 1993. naselja Orehovica, Podbrest i Vularija pripadaju općini Mala Subotica. Tek 1997. g. Sabor i Vlada Republike Hrvatske uvažili su zahtjev mještana Orehovice, Podbresta i Vularije koji su na izborima izabrali općinsko vodstvo.

 • 21.05.1997Konstituirano prvo Vijeće općine

  Statutom Općine Orehovica određeno je da će se 21. svibnja slaviti Dan općine Orehovica, jer je na taj dan u Velikoj vijećnici 1997. godine konstituirano prvo Vijeće općine Orehovica otkad je Republika Hrvatska postala samostalna.

 • 21.05.2002Predstavljen grb

  Godine 2002., na Dan općine, predstavljeni su grb i zastava općine. Grb Orehovice, plod oraha prirodne boje u srebrnom polju, zasniva se na imenu općine. Zastava je svijetloplava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Što se vjerskog ustroja tiče, područje današnje općine Orehovice dugi je niz godina pripadalo župi Mala Subotica. Nakon što je 1971. g. sagrađena crkva, 3. siječnja 1980. g. osnovana je i samostalna župa Majke Božje Fatimske. Župa obuhvaća područje današnje općine, u sastavu novoutemeljene (1997. g.) varaždinske biskupije.

Početak kulturnog rada u Orehovici vezan je uz pjevački zbor koji je 1945. osnovala Marija Branović. Pedesetih godina 20. stoljeća osnovano je i Kulturno –umjetničko društvo “Orehovica” koje je 1984. preimenovano u KUD “Fijolica”. KUD “Fijolica” i danas aktivno djeluje s dramskom, folklornom i tamburaškom sekcijom.