U petak, 11.06.2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Orehovica.

Za predsjednika je izabran Neven Kreslin, a za potpredsjednike Ivan Krčmar i Želimir Halić.

Izabrani vijećnici Općinskog vijeća su sljedeći: Nikola Panić, Ivan Krčmar, Ana Šestak, Vedran Kovač, Branko Sušec, Nikola Bukal, Želimir Halić, Nina Plaftak, Viktor Pintarić, Zlatko Orsag, Alen Ružić, Neven Kreslin, Dražen Husić.

7. saziv Općinskog vijeća Općine Orehovica
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Orehovica održana je 11.06.2021. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Neven Kreslin
Potpredsjednici Općinskog vijeća
Ivan Krčmar
Želimir Halić
Vijećnici Općinskog vijeća
Nikola Panić
Ivan Krčmar
Ana Šestak
Vedran Kovač
Branko Sušec
Nikola Bukal
Želimir Halić
Nina Plaftak
Viktor Pintarić
Zlatko Orsag
Alen Ružić
Neven Kreslin
Dražen Husić