POTPISAN UGOVOR ZA OPREMANJE MATIČNOG DJEČJEG VRTIĆA U OREHOVICI

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za opremanje matičnog dječjeg vrtića u Orehovici dana 13. studenog 2023. godine potpisan je Ugovor za opremanje dječjeg vrtića

Ugovor je potpisan sa najpovoljnijem ponuditeljem – NOVI GODOVI d.o.o. iz Čakovca

Ukupna ugovorena vrijednost radova opremanja iznosi 205.295,13 eura s time da je Općini Orehovica odobreno sufinanciranje u iznosu od 955.604,22 eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade RH

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

IZGRADNJA I OPREMANJE MATIČNOG DJEČJEG VRTIĆA U OREHOVICI

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

NAZIV PROJEKTA:

Izgradnja i opremanje matičnog dječjeg vrtića u Orehovici

NPOO.C3.1.R1-I1.01.0153

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Pokrenut je projekt izgradnje matičnog dječjeg vrtića, a u sklopu kojeg će se izgraditi pet dnevnih boravaka od kojih će dva dnevna boravka biti namijenjena djeci jasličkog uzrasta, a tri dnevna boravka djeci vrtićkog uzrasta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Na temelju provedenog demografskog istraživanja na području Općine Orehovica utvrđeno je kako su kapaciteti predškolskih ustanova na području Općine nedostatni te je nužna izgradnja dodatnih kapaciteta kako bi se osigurali infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Orehovica.

Općina Orehovica ima pozitivan demografski trend te potrebe za vrtićkim kapacitetima iz godine u godinu rastu, a provedbom ovog projekta u bliskoj i daljnjoj budućnosti riješit će se problem smještaja i dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u dobi za vrtić i budućim generacijama sa područja Općine.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

2.500.000,00 EUR

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

955,604,22 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

15.03.2023. – 15.09.2025.

KONTAKT OSOBA:

Dijana Novak, načelnica

Kontakt broj: 040/636-040

POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI MATIČNOG DJEČJEG VRTIĆA U OREHOVICI

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave na izgradnji matičnog dječjeg vrtića u Orehovici dana 27. listopada 2023. godine potpisan je Ugovor o izgradnji dječjeg vrtića.
Ugovor je potpisan sa najpovoljnijem ponuditeljem – Zajednica ponuditelja ZTB Gradnja d.o.o. iz Varaždina i VACON d.o.o. iz Karlovca.
Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 2.121.691,55 eura s time da je Općini Orehovica odobreno sufinanciranje u iznosu od 955.604,22 eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade RH.
Radovi na izgradnji dječjeg vrtića uskoro započinju, a isti bi trebali biti završeni u roku od 12 mjeseci.
Konačno pristupamo gradnji ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koja će zadovoljiti uvjete za smještaj četiri skupine dječjeg vrtića te dvije skupine dječjih jaslica.
Iako će biti izazovno i dinamično, vjerujem da ćemo na kraju uživati u blagodatima ustanove, pogotovo naši najmlađi za koje se vrijedno truditi.