OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Podaci o javnom naručitelju

Općina Orehovica
Čakovečka 9, Orehovica 40322
OIB: 99677841113

Kontakt

Tel: 040/635-275, 040/636-040
Fax: 040/636-039
E-mail: opcina@orehovica.hr
Web adresa: https://www.orehovica.hr/

Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).
Temeljem članka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj (Općina Orehovica) je u sukobu interesa sa sljedećim poslovnim subjektima:

  • ZIDAR I FASADER, Josip Čurin, Kalnička 20, Podbrest, OIB: 63563680215

Općina Orehovica ima vlasnički udio u trgovačkim društvima: 

1. Međimurje-plin d.o.o., Obrtnička 4, 40000 Čakovec
2. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, 400000 Čakovec
3. Hrvatski radio Čakovec, Trg Republike 5, 40000 Čakovec
4. GKP Čakom d.o.o., Mihovljanska bb, 40000 Čakovec