OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
 

REVOVSKE NOVINE          

Općinska načelnica

Dijana Čurin, mag. oec.
e-mail: nacelnica@orehovica.hr
Tel: 040/636-040

Zamjenik općinske načelnice Općine Orehovica iz reda pripadnika romske nacionalne manjine

Marko Balog
e-mail: opcina@orehovica.hr
Tel: 040/635-275