OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Dokumenti vezani uz proračun za 2019. godinu

 
Akti uz prijedlog proračuna 2019.docx 15 kB
Namjenska sredstva za proračun 2019.xlsx 21 kB
Prijedlog – rekapitulacija po izvorima za proračun 2019.xlsx 16 kB
Prijedlog plana razvojnih programa za 2019 sa proj. za 2020 i 2021 godinu.docx 15 kB
Prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.docx 47 kB
Odluka o izvršavanju proračuna za 2019.god.docx 16 kB
Plan razvojnih programa 2019-2021.pdf 25 kB
Plan razvojnih programa 2019-2021.xls 6 kB
Proračun za građane – vodić 2019.doc 325 kB
Proračun Općine Orehovica za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.xls 77 kB
Proračun Općine Orehovica za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. gpodinu.pdf 402 kB
Proračun Općine za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.pdf 286 kB
Bilješke 1-3 2019.xls 55 kB
Orehovica 1-3 2019.xls 1273 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.03.2019.docx 22 kB
Popis ugovornih odnosakoji uz ispunjenje odr. uvjeta mogu postati ob. ili im. za 22 kB
Bilješke 1-6 2019.xlsx 18 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 30.06.2019.docx 22 kB
Popis ugovornih odnosa 1-6 2019.docx 27 kB
Proracun 1-6 2019 Orehovica.xlsx 400 kB
1 Izmjene i dopune proračuna Općine Orehovica za 2019. godinu.PDF 592 kB
1 Izmjene i dopune proračuna Općine Orehovica za 2019. godinu.docx 32 kB
Izmjene i dopune plana razvojnih programa.docx 15 kB
Izmjene i dopune plana razvojnih programa.pdf 26 kB
Izvještaj o danim jamstvima.doc 34 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti za razdoblje 01.01.-30.06.2 55 kB
Izvršenje plana razvojnih programa.docx 16 kB
Izvršenje plana razvojnih programa.pdf 28 kB
Obrazloženje izvještaja o korištenju proračunske zalihe za 01.01.-30.06.2019.doc 27 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01. 60 kB
Odluka o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu.doc 25 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-30.06 25 kB
Bilješke 1-9 2019.xls 54 kB
Bilješke 1-9 2019.xls 54 kB
Općina Orehovica 1-9 2019.xls 1273 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 30.09.2019.docx 21 kB
Popis ug. odnosa i sl. koji uz isp. odr. uvjeta mogu postati ob. ili im. za 1-9 28 kB
Polugodišnji obračun proračuna za 2019. godinu.docx 53 kB
Polugodišnji obračun proračuna za 2019. godinu.pdf 1024 kB
2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa.pdf 26 kB
2. izmjene i dopune proračuna Općine Orehovica za 2019. godinu.docx 38 kB
2. izmjene i dopune proračuna Općine Orehovica za 2019. godinu.PDF 595 kB
2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa.docx 16 kB
Akti uz 2 rebalans proračuna 2019.docx 18 kB
Odluka o prihvaćanju 2. izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu.docx 12 kB
Prijedlog – rekapitulacija po izvorima za proračun 2019_.xlsx 16 kB
bilješke 01-12 2019.xls 78 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2019.docx 22 kB
Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina za 2019. godinu.docx 30 kB
Prorac 1-12 2019 Orehovica.xls 1274 kB
Akti uz godišnji obračun proračuna za 2019.docx 14 kB
Godišnji izvješaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godin 51 kB
Godišnji izvješaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godin 1062 kB
Izvještaj o danim jamstvima za 2019.docx 12 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti za razdoblje 01.01.-31.12.2 17 kB
Izvršenje plana razvojnih programa 01.01.-31.12.2019.docx 16 kB
Izvršenje plana razvojnih programa za 01.01. – 31.12.2019.pdf 28 kB
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE za 01.01.-31.12.2019.doc 12 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-31.12.2019.docx 25 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za 2019 g.docx 12 kB

Dokumenti vezani uz proračun za 2018. godinu

 
Plan razvojnih programa 2018 – prijedlog.docx 15 kB
Prijedlog proračuna za 2018 sa projekcijama za 2019 i 2020.docx 35 kB
Prijedlog proračuna za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.pdf 691 kB
Usporedba proračuna 2016-2018.docx 27 kB
Odluka o izvršavanju proračuna za 2018.docx 14 kB
Plan razvojnih programa 2018 – 2020.docx 16 kB
Proračun općine Orehovica za 2018. sa projekcijama za 2019. i 2020.docx 45 kB
Vodić za građane – proračun 2018.docx 95 kB
bilješke 01-03 2018.xls 27 kB
Orehovica 1-3 2018.xls 1273 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-3 2018.xlsx 23 kB
1. izmjene i dopune proračuna Općine Orehovica za 2018. godinu.docx 32 kB
Akti uz 1 rebalans proračuna 2018.docx 16 kB
Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018.docx 15 kB
Namjenska sredstva za 1. rebalans proračuna 2018.xlsx 19 kB
Biljeske 1-6 2018.xls 30 kB
Orehovica 1-6 2018.xls 1273 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-6 2018.xls.xlsx 23 kB
Akti uz polugodišnji obračun proračuna za 2018.docx 16 kB
Izvještaj o danim jamstvima 01.01.-30.06.2018.doc 34 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu 01.01.-30.06.2018.doc 55 kB
Izvršenje plana razvojnih programa 01.01.-30.06.2018.pdf 28 kB
Izvršenje plana razvojnih programa 01.01.-30.06.2018.xls 7 kB
Obrazloženje izvještaja o korištenju proračunske zalihe 01.01.-30.06.2018.doc 27 kB
Obrazloženje ostvarenja prih. i rash. 01.01.-30.06.2018.doc 56 kB
Polugodišnji obračun proračuna za 2018. godinu.pdf 1025 kB
Polugodišnji obračun proračuna za 2018. godinu.xls 65 kB
Proracun 1-9 2018.xls 1272 kB
Biljeske 1-9 2018.xls 34 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-9 2018.xlsx 23 kB
1. Izmjene i dopune programa korištenja sredstava od legalizacije za 2018..docx 17 kB
2 Izmjene i dopune program održavanja kom.infrastrukture u 2018. godini.docx 21 kB
2. Izmjene i dopune odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socija 17 kB
2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa.docx 15 kB
2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa.pdf 26 kB
2. Izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u kulturi športu 2018.d 15 kB
2. Izmjene i dopune programa gradnje kom. infrastrukture za 2018.docx 23 kB
2. izmjene i dopune proračuna Općine Orehovica.docx 33 kB
2. izmjene i dopune proračuna Općine Orehovica.pdf 597 kB
2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 28.12.2018.docx 15 kB
2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 28.12.2018.pdf 26 kB
2. izmjene i dopune proračuna Općine Orehovica 28.12.2018.docx 33 kB
2. izmjene i dopune proračuna Općine Orehovica 28.12.2018.PDF 597 kB
Rekapitulacija po izvorima za II rebalans proračuna 2018 – 28.12.2018.xls 38 kB
bilješke 01-12 2018.xls 81 kB
Orehovica 1-12 2018.xls 1304 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2018.docx 24 kB
Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina za 2018.docx 26 kB
Akti uz godišnji obračun proračuna za 2018.doc 37 kB
Izvještaj o danim jamstvima za 2018.doc 33 kB
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018 godinu.docx 45 kB
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu.pdf 131 kB
Izvještaj o zaduživanju na tržištu za razdoblje 01.01.-31.12.2018.doc 58 kB
Izvršenje plana razvojnih programa 2018.docx 16 kB
Izvršenje plana razvojnih programa 2018.pdf 28 kB
Obrazloženje izvještaja o korištenju proračunske zalihe za 01.01.-31.12.2018.doc 27 kB
Obrazloženje ostvarenja prih. i prim., rash. i izd. za 01.01.-31.12.2018.doc 86 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za 2018 g.doc 25 kB

Dokumenti vezani uz proračun za 2017. godinu

 
Namjenska sredstva za proračun 2017.xlsx 21 kB
Plan razvojnih programa 2017.pdf 25 kB
Struktura prihoda i rashoda proračuna za 2017.xlsx 13 kB
Vodić za građane – proračun 2017.docx 175 kB
Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.god.docx 16 kB
Proračun Općine Orehovica za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019.docx 41 kB
bilješke 01-03 2017.xls 27 kB
Obrasci financijskih izvjestaja 1-3 2017 – proračun v 5.0.0.xls 1264 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-3 2017.xlsx 23 kB
bilješke 01-06 2017.xls 28 kB
Orehovica 1-6 2017.xls 1268 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-6 2017.xls.xlsx 23 kB
Akti uz polugodišnji obračun proračuna 01.01.-30.06.2017.docx 15 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2017 – prijedlog.PDF 861 kB
Izvještaj o danim jamstvima 01.01.-30.06.2017.docx 13 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu 01.01.-30.06.2017.docx 16 kB
Izvršenje plana razvojnih programa Općine Orehovica 01.01.-30.06.2017.xlsx 10 kB
Obrazloženje izvještaja o korištenju proračunske zalihe 01.01.-30.06.2017.docx 13 kB
Obrazloženje ostvarenja prih. i prim., ras. i izd. 01.01.-30.06.2017.docx 20 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2017 g.docx 12 kB
Polugodišnji obračun proračuna Općine Orehovica za 2017. godinu.xlsx 30 kB
bilješke 01-09 2017.xls 28 kB
Orehovica 1-9 2017.xls 1269 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-9 2017.xlsx 23 kB
UDJ_30.09.2017. -Općina Orehovica.xlsx 757 kB
bilješke 01-12 2017.xls 46 kB
Orehovica 1-12 2017.xls 1284 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-12 2017.xlsx 23 kB
UDJ_31.12.2017. -Općina Orehovica.xlsx 757 kB
Izvještaj o danim jamstvima za 2017.doc 33 kB
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu.docx 46 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti za razdoblje 01.01.-31.12.2 58 kB
Izvršenje plana razvojnih programa za 2017.docx 16 kB
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE za 01.01.-31.12.2017.doc 27 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 01.01.-31.12.201 76 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za 2017 g.doc 26 kB

Dokumenti vezani uz proračun za 2016. godinu

 
Plan razvojnih programa za 2016.xls 6 kB
Proračun za 2016. sa projekcijama za 2017 i 2018. godinu.pdf 730 kB
Vodić za građane – proračun 2016.doc 425 kB
Izvjestaj 01.-03.2016.xls 1328 kB
Biljeske 01.-03.2016.xls 32 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 01.-03.2016.xlsx 23 kB
bilješke 01-06 2016 – konsolidirano.xls 33 kB
bilješke 01-06 2016.xls 33 kB
OREHOVICA 1-6 2016 – konsolidirani.xls 1328 kB
OREHOVICA 1-6 2016.xls 1331 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-6 2016.xlsx 23 kB
Izvještaj o danim jamstvima.docx 13 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti za razdoblje 01.01.-30.06.2 17 kB
Izvršenje plana razvojnih programa 01.01.-30.09.2016.docx 16 kB
Obrazloženje izvještaja o korištenju proračunske zalihe za 01.01.-30.06.2016.doc 12 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01. 22 kB
Polugodišnji izvještaj za 2016. godinu.docx 45 kB
bilješke 01-09 2016.xls 33 kB
Proracun-2016-09.xls 1325 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-9 2016.xlsx 23 kB
UDJ_30.09.2016. -Općina Orehovica.xlsx 757 kB
Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2016.docx 16 kB
iZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.docx 43 kB
Rekapitulacija po izvorima za REBALANS proračuna za 2016.xls 40 kB
bilješke 01-12 2016 – konolidirani.xlsx 16 kB
bilješke 01-12 2016.xlsx 16 kB
Obrasci financijskih izvjestaja v 4.2.3. 01-12 2016 – konsolidirani.xlsx 415 kB
Obrasci financijskih izvjestaja v 4.2.3. 01-12 2016.xlsx 416 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 1-12 2016.xlsx 23 kB
UDJ_31.12.2016. -Općina Orehovica.xlsx 757 kB
Akti uz godišnji obračun proračuna za 2016.docx 14 kB
Izvještaj o danim jamstvima za 2016.docx 13 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti 01.01.-31.12.2016.docx 18 kB
Izvršenje plana razvojnih programa za 2016.docx 15 kB
Obračun proračuna za 2016.xlsx 34 kB
Obrazloženje izvještaja o korištenju proračunske zalihe za 01.01.-31.12.2016.doc 13 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 01.01.-31.12.201 22 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za 2016 g.docx 12 kB

Dokumenti vezani uz proračun za 2015. godinu

Akti uz prijedlog proračuna 2015.doc 31 kB
Grafikon iskorištenosti proračuna.docx 68 kB
Kopija Rekapitulacija po izvorima za proračun 2015.xls 40 kB
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015.godinu.doc 28 kB
Plan proračuna za 2015. godinu sa projekcijama za 2016 i 2017. godinu.pdf 718 kB
Plan razvojnih programa 2015.docx 15 kB
Vodić za građane – proračun 2015.doc 308 kB
bilješke 01-03 2015.xls 31 kB
bilješke 01-06 2015 – konsolidirano.xls 32 kB
bilješke 01-06 2015.xls 32 kB
Orehovica 1-3 2015.xls 1264 kB
Orehovica 1-6 2015 KONSOLIDIRANI .xls 1305 kB
Orehovica 1-6 2015.xls 1308 kB
Izvještaj o danim jamstvima.doc 34 kB
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-30.06.xls 32 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti za razdoblje 01.01.-30.06.2 61 kB
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE za 01.01.-30.06.2015.doc 27 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01. 85 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-30.06 25 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu.PDF 1130 kB
Orehovica 1-9 2015.xls 1309 kB
bilješke 01-09 2015.xls 36 kB
1. izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu.pdf 582 kB
Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2015 .pdf 24 kB
bilješke 01-12 2015.xls 36 kB
Obrasci financijskih izvjestaja v 4.1.0. za 2015. godinu.xls 1321 kB
Tablice uz obvezne Biljeske 2015.xlsx 23 kB
UDJ_31.12.2015. -Općina Orehovica.xlsx 757 kB
bilješke 01-12 2015 – konsolidirane .xls 36 kB
Obrasci financijskih izvjestaja v 4.1.0. za 2015 – konsolidirani.xls 1328 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.2015-31.12.2015.pdf 1131 kB
Izvještaj o danim jamstvima 2015.doc 33 kB
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 01.01.-31.12.2015. godine.xlsx 12 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti 01.01.-31.12.2015.doc 78 kB
Obrazloženje izvještaja o korištenju proračunske zalihe 01.01.-31.12.2015.doc 27 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 01.01.-31.12.201 67 kB