OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Sudjelovanje mještana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području općine Orehovica, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja mještana u rad lokalne uprave, omogućeno je u Općini Orehovica kroz model Obrazac odnosno mještani svoje prijedloge vezane uz proračun mogu slati ispunjavajući obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna za tekuću godinu, koji mogu ispuniti i poslati poštom na adresu:

Općina Orehovica
(Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna za 2022.-2024. godinu)
Čakovečka 9, 40322 Orehovica

ili na e-mail: opcina@orehovica.hr

Navedeni obrazac molimo dostaviti najkasnije do 31.10.2021. godine.

Općina Orehovica poziva mještane da ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim komentarima i prijedlozima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Svi prijedlozi će biti razmotreni. Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja samog proračuna usmjerila u projekte i programe koji bi bili u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa potrebama mještana Općine Orehovica i njihovim iskazanim stavovima.

Ovakvo sudjelovanje mještana Općine Orehovica još je jedan korak u podizanju razine transparentnosti rada općinske uprave, ali i alat za izravnu komunikaciju između mještana i općinskog načelnika, odnosno općinske uprave.

Sudjelovanje mještana u planiranju proračuna za 2022.pdf 224 kB

Dokumenti vezani uz proračun za 2021. godinu

 
Akti uz prijedlog proračuna 2021.doc 33 kB
Namjenska sredstva za proračun 2021.xlsx 22 kB
Plan razvojnih programa 2021-2023.docx 16 kB
Prijedlog – rekapitulacija po izvorima za proračun 2021.xlsx 16 kB
Prijedlog plana razvojnih programa 2021 -2023.pdf 130 kB
Prijedlog proračuna za 2021 s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.docx 55 kB
Prijedlog proračuna za 2021 s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.pdf 1179 kB
Proračun za 2021 – obrazloženje, smjernice, sažetak.pdf 244 kB
Rekapitulacija po izvorima 2021.pdf 192 kB
Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu.docx 15 kB
Plan razvojnih programa za 2021-2023.docx 16 kB
Plan razvojnih programa za 2021-2023.pdf 23 kB
Proračun za građane – vodić 2021 – smjernice i obrazloženje.docx 153 kB
Proračun za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.docx 56 kB
Proračun za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.pdf 929 kB
Bilješke 1-3 2021.xls 54 kB
Orehovica 1-3 2021.xls 1317 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.03.2021.docx 21 kB
Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveza za 1-3 2021. godinu.docx 35 kB
Bilješke 01-06 2021.xls 448 kB
Orehovica 1-6 2021.xls 1286 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 30.06.2021.docx 24 kB
Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveza za 1-6 2021.docx 35 kB
Izvještaj o danim jamstvima 01.01.-30.06.2021.doc 33 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti za razdoblje 01.01.2021.-30 56 kB
Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2021.-30.06.2021.pdf 26 kB
Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2021.-30.06.2021.docx 17 kB
Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2021.-30.06.2021.xls 6 kB
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE za 01.01.2021.-30.06.202 27 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01. 139 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna 01.01.2021.-30.06.2021.doc 168 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01 92 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01 62 kB
Bilješke 01-09 2021.xls 442 kB
Orehovica 1-9 2021.xls 1289 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 30.09.2021.docx 21 kB
Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina 1-9 2021.docx 34 kB
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Orehovica za 2021. godinu.docx 63 kB
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Orehovica za 2021. godinu.pdf 705 kB
Namjenska sredstva uz rebalans proračuna za 2021. godinu.xlsx 18 kB
Rekapitulacija po izvorima uz rebalans proračuna za 2021. godinu.xlsx 15 kB
Biljeske uz Godisnji financijski izvjestaj 1-12.2021.docx 103 kB
Bilješke 1-12.2021 + popis sudskih sporova + popis ugovornih odnosa.pdf 1094 kB
Orehovica 1-12 2021.xls 1290 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2021.docx 21 kB
Popis ugovornih potencijalnih obveza ili imovina za 1-12.2021.docx 34 kB
Referentna stranica – 1-12.2021.pdf 117 kB
2. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Orehovica za 2021. godinu.docx 65 kB
20. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za 2021 g.doc 55 kB
Akti uz godišnji obračun proračuna za 2021.doc 40 kB
Izvještaj o danim jamstvima za 2021.doc 34 kB
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Orehovica za 2021. godinu.pdf 1104 kB
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišti za razdoblje 01.01.-31.12.2 59 kB
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE za 01.01.-31.12.2021.doc 27 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01. 143 kB

Sudjelovanje mještana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području općine Orehovica, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja mještana u rad lokalne uprave, omogućeno je u Općini Orehovica kroz model Online Obrazac odnosno mještani svoje prijedloge vezane uz proračun mogu slati ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna za tekuću godinu, koji mogu ispuniti i poslati poštom na adresu:

Općina Orehovica
(Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna)
Čakovečka 9
40322 Orehovica

Navedeni obrazac molimo dostaviti najkasnije do 31.10.2020. godine.

Općina Orehovica poziva mještane da ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim komentarima i prijedlozima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Svi prijedlozi će biti razmotreni. Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja samog proračuna usmjerila u projekte i programe koji bi bili u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa potrebama mještana tj. lokalnog stanovništva i njihovim iskazanim stavovima.

Ovakvo sudjelovanje mještana još je jedan korak u podizanju razine transparentnosti rada općinske uprave, ali i alat za izravnu komunikaciju između mještana i općinskog načelnika, odnosno općinske uprave.

Sudjelovanje mještana u planiranju proračuna za 2021.pdf 293 kB

Dokumenti vezani uz proračun za 2020. godinu

 
Akti uz prijedlog proračuna 2020.doc 32 kB
Namjenska sredstva za proračun 2020.xlsx 19 kB
Plan razvojnih programa 2020.pdf 23 kB
Plan razvojnih programa 2020.docx 16 kB
Prijedlog – rekapitulacija po izvorima za proračun 2020.xlsx 16 kB
Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.docx 57 kB
Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.pdf 589 kB
Prijedlog proračuna za 2020. godinu.docx 68 kB
Prijedlog proračuna za 2020. godinu.pdf 715 kB
Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.god.docx 16 kB
Plan razvojnih programa 2020-2022.docx 16 kB
Plan razvojnih programa 2020-2022.pdf 23 kB
Proračun za građane – vodić 2020.doc 431 kB
Proračun za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.docx 59 kB
Proračun za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.pdf 916 kB
Smjernice i obrazloženje proračuna za 2020.docx 23 kB
Bilješke 1-3 2020.xlsx 19 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.03.2020.docx 19 kB
Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati 25 kB
Proracu 1-3 2020 – Općina Orehovica.xls 1268 kB
Bilješke 1-6 2020.xls 57 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 30.06.2020 – novi.docx 20 kB
Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati 25 kB
Proračun 1-6 2020 Općina Orehovica.xls 1285 kB
Akti uz polugodišnji obračun proračuna za 2020.doc 38 kB
Izvještaj o danim jamstvima.doc 34 kB
Izvještaj o zaduživanju na tržištu za razdoblje 01.01.-30.06.2020.doc 56 kB
Izvršenje plana razvojnih programa.pdf 26 kB
Izvršenje plana razvojnih programa.docx 17 kB
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA PRORAČUNSKE ZALIHE za 01.01.-30.06.2020.doc 27 kB
Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-30.06.2020.doc 116 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja za razdoblje 01.01.-30.06.2020 g.doc 26 kB
Polugodišnji obračun proračuna za 2020.docx 63 kB
Polugodišnji obračun proračuna za 2020.pdf 1094 kB
Bilješke 1-9 2020.xls 57 kB
Orehovica 1-9 2020.xls 1287 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 30.09.2020.docx 20 kB
Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina za 1-9 2020. godinu. 32 kB
1. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.docx 55 kB
1. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.pdf 720 kB
Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2020. godinu.docx 17 kB
Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2020. godinu.pdf 24 kB
Rekapitulacija po izvorima uz I izmjene i dopune proračuna za 2020.xlsx 16 kB
bilješke 01-12 2020.xls 82 kB
Bilješke 1-12 2020.pdf 857 kB
Orehovica 1-12 2020.xls 1257 kB
Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2020.docx 21 kB
Popis ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina 2020.docx 34 kB
Potvrda primitka – DUR.pdf 718 kB
Referentna stranica 1-12 2020.pdf 103 kB
Akti uz godišnji obračun proračuna za 2020.docx 18 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu.docx 65 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu.pdf 1096 kB
Izvještaj o danim jamstvima za 2020.docx 14 kB
Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 01.01.-31.12.2020.docx 20 kB
Izvršenje plana razvojnih programa 2020.docx 17 kB
Obrazloženje izvještaja o korištenju proračunske zalihe za 01.01.-31.12.2020.doc 13 kB
Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna za 2020 g.docx 13 kB

Sudjelovanje mještana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području općine Orehovica, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja mještana u rad lokalne uprave, omogućeno je u Općini Orehovica kroz model Online Obrazac odnosno mještani svoje prijedloge vezane uz proračun mogu slati ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna za tekuću godinu, koji mogu ispuniti i poslati poštom na adresu:

Općina Orehovica
(Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna)
Čakovečka 9
40322 Orehovica

Navedeni obrazac molimo dostaviti najkasnije do 31.10.2019. godine.

Općina Orehovica poziva mještane da ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim komentarima i prijedlozima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Svi prijedlozi će biti razmotreni. Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja samog proračuna usmjerila u projekte i programe koji bi bili u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa potrebama mještana tj. lokalnog stanovništva i njihovim iskazanim stavovima.

Ovakvo sudjelovanje mještana još je jedan korak u podizanju razine transparentnosti rada općinske uprave, ali i alat za izravnu komunikaciju između mještana i općinskog načelnika, odnosno općinske uprave.

Obrazac za sudjelovanje mještana u planiranju proračuna za 2020.pdf 146 kB