Dom zdravlja Čakovec raspisuje javni natječaj za prodaju stana u Orehovici, na adresi Nikole Tesle 23, ukupne površine 107,67 m2. Više informacija nalazi se u dokumentu u privitku.

Javni natječaj za prodaju stanova.pdf 207 kB

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA UREĐENJE NEKRETNINA

Općinska načelnica Općine Orehovica Dijana Novak, 23. srpnja 2021. godine raspisala je javni natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina u svrhu stanovanja na području Općine Orehovica. Predmet javnog natječaja je dodjela bespovratnih novčanih sredstava (poticaja) fizičkim osobama za rekonstrukciju ili adaptaciju postojeće građevine, odnosno izgradnju nove građevine u svrhu rješavanja njihovog stambenog pitanja.

Općina Orehovica u proračunu je osigurala 200.000,00 kuna, pa će tako iznos pojedinačnog poticaja iznositi 20.000,00 kuna. Rok za prijavu na natječaj počinje teći danom objave, a završava 31.12.2021. godine.

Ovim putem općinska načelnica poziva sve zainteresirane osobe koji zadovoljavaju kriterije da se jave na natječaj.

Javni natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina.pdf 289 kB
Izjava – druga nekretnina.docx 12 kB
Izjava – kontrola utroška sredstava.docx 12 kB
Prijavni obrazac.docx 13 kB

Općinska načelnica Dijana Novak prisustvovala je redovnoj godišnjoj skupštini KUD-a „FIJOLICA“ Orehovica, dana 14.06.2021. godine. Na sjednici je izabrano radno predsjedništvo i verifikacijska komisija KUD-a te je podneseno i usvojeno Izvješće o radu za 2020. godinu i Izvješće o prihodima i rashodima za 2020. godinu. Također predstavljeni su Program rada i Financijski plan za 2021. godinu.

Poseban osvrt dan je na organizaciju manifestacije OREHIJADA koja će se ove godine održati 10. srpnja 2021. godine u organizaciji Općine Orehovica i KUD-a Fijolica.

KUD-u „FIJOLICA“ Orehovica zahvaljujem se na pozivu te im želimo puno uspjeha i sreće u daljnjem djelovanju.