Općinska načelnica Dijana Novak prisustvovala je redovnoj godišnjoj skupštini KUD-a „FIJOLICA“ Orehovica, dana 14.06.2021. godine. Na sjednici je izabrano radno predsjedništvo i verifikacijska komisija KUD-a te je podneseno i usvojeno Izvješće o radu za 2020. godinu i Izvješće o prihodima i rashodima za 2020. godinu. Također predstavljeni su Program rada i Financijski plan za 2021. godinu.

Poseban osvrt dan je na organizaciju manifestacije OREHIJADA koja će se ove godine održati 10. srpnja 2021. godine u organizaciji Općine Orehovica i KUD-a Fijolica.

KUD-u „FIJOLICA“ Orehovica zahvaljujem se na pozivu te im želimo puno uspjeha i sreće u daljnjem djelovanju.

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) – dalje: Zakon, općinski načelnik Općine Orehovica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica

Raspisuje se natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica za sljedeće radno mjesto:

REFERENT ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE TE POSLOVE VIJEĆA
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme

OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:
1. srednja stručna sprema: upravni referent ili maturant gimnazije
2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
3. poznavanje rada na računalu
4. položen državni stručni ispit

 

Više informacija u dokumentima u privitku.

Natječaj za referenta – na određeno.docx 17 kB
Upute kandidatima za prijem referenta.doc 34 kB

Dokumenti vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika nalaze se u privitku.

Natječaj – Pročelnik.pdf 1679 kB
Prijava potrebe za radnikom.pdf 1277 kB
Upute i obavijesti kandidatima.pdf 1660 kB

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme komunalnog redara i poljočuvara u Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica nalazi se u prilogu.

Natječaj – komunalni redar.docx 71 kB
Upute kandidatima za natječaj.docx 71 kB
Odluka o poništenju natječaja.pdf 379 kB