Obrtnička komora Međimurske županije objavila je natječaj za stipendiranje učenika deficitarnih obrtničkih zvanja.

Natječaj i natječajnu dokumentaciju možete vidjeti na poveznici https://www.obrtnicka-komora-medjimurja.hr/vijesti/1143-objavljen-natjecaj-za-stipendiranje-ucenika-deficitarnih-obrtnickih-zvanja-za-skolsku-godinu-20222023-

Prijavnice s kompletnom dokumentacijom treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, I. G. Kovačića 4, najkasnije do 21. prosinca 2022. godine.”

Pozivaju se kandidati koji su se javili na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica na radno mjesto referenta- komunalnog redara, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati u zgradi Općine Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica 

– Pisano testiranje: 21. rujna 2022. godine (srijeda) u 10.00 sati
– Intervju: U roku od 3 dana

Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se samo kandidati čije prijave su potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, o čemu će isti biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao svoju prijavu.

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Troškove dolaska kandidati snose sami.

Pozivaju se kandidati koji su se javili na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orehovica na radno mjesto pomoćnog radnika, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati u zgradi Općine Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica 

– Pisano testiranje: 21. rujna 2022. godine (srijeda) u 10.00 sati
– Intervju: U roku od 3 dana

Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se samo kandidati čije prijave su potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, o čemu će isti biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojoj prijavi na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao svoju prijavu.

Intervju će se obaviti samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Troškove dolaska kandidati snose sami.