6. saziv Općinskog vijeća Općine Orehovica konstituiran je 12.06.2017.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Marko Hunjadi

Zamjenica predsjednika Općinskog Vijeća
Branko Sušec
Zlatko Orsag

Vijećnici Općinskog vijeća

 • MARKO HUNJADI
 • BRANKO SUŠEC
 • ZLATKO ORSAG
 • ERIKA BARANAŠIĆ
 • DALIBOR KUKOVEC
 • NIKOLA BUKAL
 • ŽELIMIR HALIĆ
 • NADICA BOGDAN
 • NIKOLA PANIĆ
 • IVAN KRČMAR
 • GORANA IVAČIĆA
 • DRAGUTIN KLOBUČARIĆ
 • JOSIP KATANOVIĆ
 • VIKTOR PINTARIĆ
 • DRAŽEN HUSIĆ